Nieuwe sirene getest om de alarmering te verbeteren

Crisisbeheer
Be-AlertAlarmering van de bevolking
Op vrijdag 20 juni zal een nieuw sirenemodel voor alarmering van de bevolking getest worden op de luchtmachtbasis van Florennes. Tussen 10u00 en 15u00 zullen verschillende geluidsmetingen uitgevoerd worden teneinde de hoorbaarheid van de sirene op lange afstand en op 360° te verifiëren.
Nieuwe sirene getest om de alarmering te verbeteren

Alle alarmeringskanalen moderniseren

In noodsituaties is een snelle alarmering van de bevolking van cruciaal belang. Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering van alle beschikbare alarmeringskanalen.

Sinds maart 2014 wordt het systeem BE-Alert in een eerste fase getest door de Provinciegouverneurs en 33 pilootgemeenten. Dit nieuwe instrument strekt ertoe de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie, zo goed mogelijk te alarmeren en te informeren door gebruik te maken van moderne technologieën, zoals SMS, e-mail, sociale media, ...

De beste alarmering gebeurt evenwel via diverse kanalen. Daarom blijft het netwerk van de 570 elektronische sirenes, beheerd door de Dienst Alarmering van het Crisiscentrum en geplaatst rond de nucleaire sites en hoogdrempelige Seveso-ondernemingen, een kanaal dat eveneens onze aandacht verdient. Een modernisering van de sirenes kadert dus volledig binnen deze moderne en optimale vorm van alarmering van de bevolking.

De alarmering objectief meten

Defensie heeft zijn toestemming gegeven om het sirenemodel ESB3 te testen op de militaire luchtmachtbasis van Florennes: de grootte, de ligging en de omgeving van deze basis zijn optimaal om deze test op reële wijze uit te voeren met een beperkte geluidsoverlast voor de bewoners. 

Teneinde deze testdag zo goed mogelijk te laten verlopen, zal de onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waals Gewest het geluidsniveau opmeten in de vier windrichtingen en op verschillende afstanden. Deze opmetingen zullen bijkomende gegevens opleveren i.v.m. de draagkracht van de sirene naar gelang van de omgeving waar het geluid verspreid wordt. Daardoor zal de effectieve plaatsing van de sirene verbeterd kunnen worden met het oog op een optimale alarmering.