Nationale test BE-Alert: meer dan 90 gemeenten testen alarmeringsplatform

Crisisbeheer
Be-Alert
Meer dan 10 miljoen mails verstuurd via BE-Alert tijdens coronacrisis

De afgelopen drie jaar werd het alarmeringsplatform BE-Alert meer dan 315 keer ingezet bij reële noodsituaties om de burgers te alarmeren. Ook tijdens de coronacrisis werd BE-Alert meermaals ingezet. Om tijdens noodsituaties BE-Alert snel en efficiënt te kunnen inzetten, is het van kapitaal belang dat steden en gemeenten regelmatig oefenen met de alarmeringstool. Op donderdag 1 oktober zullen meer dan 90 gemeenten een testbericht via BE-Alert versturen.

85% van de gemeenten aangesloten

Momenteel zijn 85% van de Belgische steden en gemeenten aangesloten op BE-Alert. Sinds de lancering in juni 2017 werd de alarmeringstool al 315 keer ingezet bij een reële noodsituatie. Het ging om verschillende soorten van noodsituaties: brand met rookontwikkeling, elektriciteitsonderbreking, stormweer…, maar ook tijdens de coronacrisis werden de burgers via BE-Alert geïnformeerd.

Inzet tijdens de coronacrisis

BE-Alert werd tijdens de coronacrisis zowel op nationaal als op lokaal niveau ingezet om de mensen te informeren over de corona-maatregelen. In totaal werden er in het kader van de coronacrisis al meer dan 105.000 SMS-berichten en 13.000 gesproken oproepen verstuurd door de steden en gemeenten. Op nationaal niveau werd BE-Alert al 14 keer ingezet. In totaal werden er meer dan 10 miljoen mailberichten bericht verstuurd door het Nationaal Crisiscentrum.

Na iedere Nationale Veiligheidsraad ontvingen alle ingeschreven personen een e-mail met een overzicht van de beslissingen. De aandacht voor BE-Alert tijdens de coronacrisis resulteerde in meer dan 150.000 nieuwe geregistreerde adressen.

Nationaal testmoment in meer dan 90 steden en gemeenten

Net zoals bij alle andere aspecten van noodplanning, is het essentieel om ook de inzet van BE-Alert goed voor te bereiden en regelmatig te testen. Elke eerste donderdag van de maand kunnen gemeenten en steden een testbericht versturen via BE-Alert.

Op donderdag 1 oktober vindt er een nationale testmoment plaats. Er zullen op die dag meer dan 90 steden en gemeenten BE-Alert testen door een SMS, een gesproken bericht of e-mail te versturen.

Bovendien zullen een aantal lokale overheden in samenwerking met het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) een SMS sturen op basis van aanwezigheid. Dit betekent concreet dat alle mensen met een gsm-toestel in de geselecteerde zone een testbericht zullen ontvangen, ook al zijn ze niet ingeschreven. Deze testen vinden plaats in samenwerking met: Ronse, Leopoldsburg, Chastre en de Federale Diensten van de Gouverneur van de provincie Luik.

Deze testmomenten zijn nuttig om de procedures en de technologie te testen. Op basis van deze tests kan het platform verder evolueren. Een van de toekomstige projecten is om meer communicatiekanalen aan te sluiten op BE-Alert, zoals bijvoorbeeld digitale infoborden. Tevens worden deze testmomenten aangegrepen om de burgers te sensibiliseren om zich in te schrijven op BE-Alert en om hun gegevens actueel te houden.

Samen voorbereid: een investering van 2 minuten

Ondanks het feit dat het technisch mogelijk is om een SMS te sturen naar de mensen die fysiek aanwezig zijn in het geselecteerde gebied, blijft het belangrijk dat alle mensen zich registreren in BE-Alert. Door zich op voorhand te registreren kunnen mensen ook verwittigd worden bij een noodsituatie in hun woonplaats, ook al zijn ze op dat moment niet aanwezig. Tevens zijn er noodsituaties waarbij het nuttig is om enkel de inwoners van een bepaalde zone te alarmeren (bijv. watervervuiling).

Dagelijks schrijven mensen zich in op BE-Alert. Momenteel zijn er al meer dan 898.000 adressen geregistreerd. Dit aantal is al een goede basis, maar uiteraard moet dit nog omhoog. Hoe meer mensen zich registreren, hoe doeltreffender de alarmering tijdens een noodsituatie zal verlopen.

De overheid neemt zijn verantwoordelijkheid, het is nu aan de burger. Als iedereen twee minuten tijd investeert om zich in te schrijven, zijn we samen voorbereid op een noodsituatie. Inschrijven kan op www.be-alert.be