Nasleep van de aanslagen in Parijs – Ernstige dreiging voor gans het land en specifieke versterkte beveiligingsmaatregelen

Crisisbeheer
TerrorismeEvenementen
Een opsporingsbericht werd door de federale politie verspreid met betrekking tot M. Salah Abdeslam die beschouwd wordt als een gevaarlijk persoon en die tot op heden niet kon geïntercepteerd worden.  Er wordt aan iedereen gevraagd  die betrokkene opmerkt om geen enkel persoonlijk initiatief te nemen en onmiddellijk de politie te verwittigen.
Salah Abdeslam
Het OCAD heeft maandagavond het terroristisch dreigingsniveau op niveau 3 gebracht, zijnde ernstig, voor het ganse grondgebied (dreiging is mogelijk en waarschijnlijk).  Deze dreiging betreft in het bijzonder plaatsen waar zich veel mensen verzamelen.
 
Een versterkte en zichtbare politieaanwezigheid is gevraagd voor alle grote evenementen met een bijzonder waakzaamheid door eenieder.
 
In die context beveelt het Crisiscentrum de annulatie aan van de voetbalmatch België – Spanje van dinsdagavond. Voor alle andere evenementen kan op voorhand door de organisatoren contact opgenomen worden met het Crisiscentrum.