Meer dan 110 gemeenten testen BE-Alert op 5 juli

Crisisbeheer
Alarmering van de bevolking
Sinds juni 2017 kunnen lokale overheden BE-Alert inzetten om inwoners te verwittigen bij een noodsituatie. Via BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Net zoals bij alle andere aspecten van de noodplanning, is het essentieel om ook de inzet van BE-Alert goed voor te bereiden en regelmatig te testen.

Elke eerste donderdag van de maand kunnen gemeenten een testbericht versturen via BE-Alert.  Op donderdag 5 juli zullen meer dan 110 steden en gemeenten BE-Alert testen door een SMS, een gesproken bericht of e-mail te versturen naar hun inwoners. Ook het Crisiscentrum zal in samenwerking met de betrokken gemeenten een testbericht versturen naar alle mensen die fysiek aanwezig zijn in een geselecteerde zone in onder andere  Blankenberge en Kruibeke.

Me dit grootschalig testmoment over heel het land, willen we ook iedereen oproepen om zich te registreren in BE-Alert.  Zo zorg je ervoor dat ook jij meteen verwittigd wordt in een noodsituatie. 

Registreren kan op www.be-alert.be