Maatregelen en aanbevelingen voor maandag 23/11 - FAQ

Crisisbeheer
TerrorismeEvenementen

Aanbevelingen voor de bevolking

We brengen de aanbevelingen nog even in herinnering :

•Wees waakzaam op drukke plaatsen ;
•Respecteer de eventuele veiligheidscontroles.

 Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

•Vermijd drukke plaatsen in de mate van het mogelijke ;
•Indien u een evenement bijwoont, infomeer u dan vooraf via de organisatie of het evenement kan plaats vinden, en welke specifieke veiligheidsvoorschriften van toepassing zijn.

Waarom niveau 4 in Brussel ?

In de loop van de avond vonden diverse gerechtelijke acties plaats onder leiding van het federaal parket, in het kader van de terroristische dreiging. Voor de communicatie van deze gerechtelijke acties verwijzen we naar de informatie van het Federaal Parket. Om het juridisch onderzoek te respecteren, kan geen verdere informatie worden verschaft.

De waakzaamheid tegen het terrorisme wordt voortgezet.

Deze bedreiging wordt serieus genomen door de overheden en veiligheidsdiensten die de situatie continu opvolgen.

Het dreigingsniveau 4 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en niveau 3 voor de rest van het land blijven behouden.


Wat betekent niveau 4?

Niveau 4 betekent dat de dreiging ernstig en waarschijnlijk is. Momenteel is dit van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom zijn er ook extra politiemensen en militairen ingezet. Aan de bevolking wordt aangeraden om in de mate van het mogelijke plaatsen waar veel mensen samen komen te vermijden.

Waarom is enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in niveau 4 ?

Het dreigingsniveau wordt permanent geëvalueerd door OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) die op basis van informatie van politie- en inlichtingendiensten een hoger dreigingsniveau heeft vastgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

OCAD behoudt echter voor de rest van het land de niveau 3, wat eveneens een hoog niveau is.  Een niveau 3 betekent dat de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is.

Deze dreiging wordt ernstig genomen door de autoriteiten en de veiligheidsdiensten die de situatie volgen. 

Er werd beslist tot het nemen van verhoogde veiligheidsmaatregelen zoals een versterkte aanwezigheid van de ordediensten op drukke plaatsen en versterkte controles aan de grens.

Er wordt dus gevraagd aan de burgers om waakzaam te blijven op drukke plaatsen en om de eventuele veiligheidscontroles te respecteren.

Mag ik nog buiten komen ?
U mag uiteraard nog buiten komen (zelfs in Brussel).  In Brussel raden we u aan om in de mate van het mogelijke de drukke plaatsen te vermijden en om de eventuele veiligheidscontroles te respecteren.

Politiediensten en militairen zijn duidelijk aanwezig en verhoogd waakzaam in Brussel (en elders) om de veiligheid te waarborgen. Het is echter aangewezen om plaatsen waar veel mensen samenkomen te vermijden.

Moet ik Brussel vermijden ?
U kan nog naar Brussel komen.  In Brussel raden we u aan om in de mate van het mogelijke de drukke plaatsen te vermijden en om de eventuele veiligheidscontroles te respecteren.

Politiediensten en militairen zijn duidelijk aanwezig en verhoogd waakzaam in Brussel (en elders) om de veiligheid te waarborgen. Het is echter aangewezen om plaatsen waar veel mensen samenkomen te vermijden.

Openbaar vervoer

Het metro en premetro verkeer is onderbroken. Het verkeer bovengronds blijft behouden. We raden u aan om de website www.mivb.be te consulteren.

Het Gewest en de MIVB werken samen om het bovengronds aanbod vanaf maandagochtend te verhogen.

Voor het treinverkeer zijn er niet direct gevolgen. De stations Schuman, Delta, Brussel-West en Merode daarentegen zijn wel gesloten. We raden u aan om de website www.nmbs.be te consulteren.

Ten gevolge de versterkte veiligheidsmaatregelen kan het inchecken bij de hoge snelheidstreinen langer duren. De organisatie Thalys vraagt aan de reizigers om minstens 30 minuten voor het vertrek aan te komen.

Voor uw veiligheid is er in de stations een versterkte zichtbare aanwezigheid van de ordediensten.
De luchthaven Zaventem is niet betrokken bij het niveau 4.  Er werden versterkte veiligheidsmaatregelen genomen in het kader van de niveau 3 maar dit heeft geen impact op het luchtvaartverkeer.

Wat is vandaag gesloten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We hebben opgeroepen om te sluiten: de onderwijsinstellingen van het niveau kleuter, lager, middelbaar en hoger.

De Gewestelijke Veiligheidsraad heeft beslist ook de crèches op maandag dicht te laten.

Er is eveneens beslist de winkelcentra, ontspanningsruimten, markten en sportvoorzieningen gesloten te houden.

Het blijft de bedoeling om zoveel mogelijk veiligheidsmanschappen in te zetten op het terrein.

Is het evenement waar ik wil aan deelnemen afgeschaft ?

In Brussel

Het Crisiscentrum heeft gezien het niveau 4 aan de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbevolen om te overwegen om de grote evenementen op hun grondgebied te annuleren.  Dit hebben ze dan ook gedaan.

Het beste is om de organisator van het evenement te contacteren of om te gaan kijken of deze niet al een communicatie hieromtrent heeft verspreid (op zijn website).

U kan eveneens informatie terug vinden op de websites van de Brusselse steden en gemeenten.


Buiten Brussel

Sommige evenementen buiten Brussel kunnen eveneens geannuleerd worden op beslissing van de organisator of de gemeente.  Het beste is om de organisator van het evenement te contacteren of om te gaan kijken of deze niet al een communicatie hieromtrent heeft verspreid (op zijn website).