Incident in gebouw van Telenet

Crisisbeheer
Kritieke infrastructuur
In de nacht van 31 maart op 1 april vond er een incident plaats in een gebouw van Telenet in Roeselare. Tot nu toe heeft dit geen gevolgen gehad voor de dienstverlening (internet, tv, vaste en mobiele telefonie) van Telenet/Base. De nodige herstellingswerken worden momenteel uitgevoerd door de operator, een verstoring van het netwerk in West- en Oost-Vlaanderen is dan ook niet volledig uit te sluiten.

Uit voorzorg vond er onder leiding van het Nationaal Crisiscentrum een coördinatievergadering plaats. Samen met verschillende overheidspartners (o.a de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen, AD Civiele veiligheid, BIPT) werd er naar aanleiding van het incident in Roeselare een risico-analyse opgemaakt. Er werd nagegaan welke kritieke infrastructuren (bijv. hulpdiensten) problemen zouden kunnen ondervinden bij een mogelijke uitval van het Telenet-netwerk.

Alle omleidingen worden nauwkeurig gepland om mogelijke onderbrekingen tot een minimum te beperken. In het geval er zich toch tijdelijk een onderbreking zou voordoen op de vaste lijn, blijven de nooddiensten steeds bereikbaar via het mobiele netwerk.