Grootschalige politieoefening in Heist-op-den-Berg

Crisisbeheer
OefeningenTerrorisme
De verschillende aanslagen in binnen- en buitenland tonen aan dat een terroristische dreiging in de huidige maatschappelijke context een realiteit is. De bevoegde diensten en overheden volgen dagelijks de situatie op en nemen de nodige veiligheidsmaatregelen op basis van de dreigingsanalyse (OCAD).

Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele aanslag, stellen de hulpdiensten en de overheden bijzonder nood- en interventieplannen op. Ook rampoefeningen vormen een noodzakelijk onderdeel van deze voorbereiding. Tijdens deze oefeningen zetten we de noodplannen om naar te praktijk en evalueren we de interventies op het terrein en de coördinatie tussen de verschillende diensten. 

Oefening in Heist-op-den-Berg

In opdracht van het directoraat-generaal Home Affairs van de Europese Commissie, organiserende speciale eenheden van de Federale Politie en Campus Vesta een grootschalige anti-terreuroefening in het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg op 29 juni 2017. Tegelijkertijd speelt er zich een terreurscenario af in Rotterdam. De Belgische en Nederlandse speciale eenheden moeten dus nauw samenwerken tijdens deze operatie. 

Naast een lokale crisiscel, komt er ook een nationale beheerscel samen in het Crisiscentrum. Daar worden de nodige beleidsbeslissingen genomen en is er overleg met alle betrokken binnen- en buitenlandse actoren.

De oefening gaat gepaard met een grote politie-inzet op het terrein. Tijdens de oefening gebruiken de politiediensten blanke munitie (losse flodders) en er is de inzet van een politiehelikopter. Omwonden die politieacties waarnemen, hoeven niet ongerust te zijn. Het Crisiscentrum en de gemeente Heist-op-den-Berg informeerden de inwoners op voorhand over de oefening. Er is ook een bericht verzonden via een BE-Alert.

De evaluaties van deze oefening, samen met de evaluaties van andere oefeningen die dit jaar georganiseerd zijn (in Jurbise, Jambe, ...) versterken de paraatheid en de reactie van de autoriteiten als zich een incident zou voordoen.