FAQ – Niveau 3 – 30/11/2015

Crisisbeheer
TerrorismeEvenementen

Wat zijn de aanbevelingen voor de bevolking?

We wijzen iedereen nogmaals op de algemene aanbevelingen:

  • Wees op drukke plaatsen waakzaam voor de veiligheid van iedereen.

  • Respecteer de eventuele veiligheidscontroles.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • Vermijd drukke plaatsen in de mate van het mogelijke.

  • Indien u een evenement moet bijwonen, neem dan contact op met de organisator om te vragen of dit evenement kan plaatsvinden, en welke specifieke veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.

 

Waarom opnieuw overgaan naar niveau 3 in Brussel?

Naar aanleiding van een nieuwe evaluatie van het OCAD, uitgevoerd op donderdag 26/11, is het terreuralarmniveau opnieuw gedaald naar niveau 3, ernstig, voor het Brussels Gewest.

Hoewel de realiteit en de ernst van de dreiging niet gewijzigd zijn, werd het dreigingsniveau opnieuw geëvalueerd en vastgesteld op niveau 3 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangezien geen enkel element nog wijst op een imminente dreiging.

Niveau 3 blijft eveneens van toepassing voor de rest van het land.

Deze dreiging wordt ernstig genomen door de autoriteiten en de veiligheidsdiensten die de situatie opvolgen.

Er werd beslist tot het nemen van verhoogde veiligheidsmaatregelen, zoals een versterkte aanwezigheid van de ordediensten op drukke plaatsen en versterkte controles aan de grens.

Er wordt dus gevraagd aan de burgers om de eventuele veiligheidscontroles te vergemakkelijken en te respecteren.

 

 

Mag ik nog buiten komen?

Moet ik het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermijden?

U mag uiteraard nog buiten komen.  Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest raden we u evenwel aan om waakzaam te blijven indien u zich naar een drukke plaats begeeft.

 

Openbaar vervoer

Het metro- en premetroverkeer is volledig hervat. De versterkte zichtbaarheid van de politiediensten, ondersteund door Defensie, blijft van toepassing. De veiligheidsmaatregelen op het terrein zullen geleidelijk aan aangepast worden om te blijven waken over de veiligheid.

Indien u nog vragen hebt, raden wij u aan om www.mivb.be te raadplegen.

De trams en bussen rijden normaal gezien volgens hun normale uren.

Voor elk station zullen ordediensten en veiligheidsagenten waken over de veiligheid van de reizigers.

Voor het treinverkeer zijn er niet direct gevolgen. Er worden controles uitgevoerd bij het instappen van een aantal treinen. Voor vragen over eventuele storingen, kunt u het best kijken op www.nmbs.be.

Ten gevolge van de versterkte veiligheidsmaatregelen kan het inchecken bij de hogesnelheidstreinen langer duren. De organisatie Thalys vraagt aan de reizigers om minstens 30 minuten voor het vertrek aan te komen.

Voor uw veiligheid is er in de stations een versterkte aanwezigheid van de ordediensten.

Wat de luchthavens betreft, werden er versterkte veiligheidsmaatregelen genomen in het kader van niveau 3, maar dit heeft geen impact op het luchtvaartverkeer.

Voor uw veiligheid is er in de luchthavens een versterkte aanwezigheid van de ordediensten.

 

Scholen

De scholen en kinderopvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn opnieuw geopend op woensdag 25/11. Er zijn nog steeds versterkte veiligheidsmaatregelen van toepassing rond de scholen. Op het terrein zullen de veiligheidsmaatregelen geleidelijk aan aangepast worden, waarbij gewaakt wordt over de veiligheid.

 

Hoe zit het met de sluiting van winkels en culturele centra, en met grote evenementen?

Er is geen aanbeveling meer om winkelcentra, ontspanningsplaatsen, markten en sportcentra gesloten te houden.

Er wordt verhoogde waakzaamheid van de politiediensten, ondersteund door Defensie, verzekerd op drukke plaatsen.

De organisatie van grote evenementen zal geval per geval geanalyseerd worden door de lokale overheden en het OCAD. Er zal derhalve overwogen worden om het evenement te laten doorgaan met aangepaste specifieke maatregelen, het uit te stellen of het te annuleren.

In geval van vragen kan de directie contact opnemen met haar lokale politie. Indien u zich naar één van deze instellingen zou willen begeven, kunt u best via haar website nakijken of per telefoon navragen of de instelling wel open is.