Een koninklijke ontmoeting om het Crisiscentrum en zijn partners te bedanken

Crisisbeheer
TerrorismeEvenementen
Op maandag 30 november 2015 heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan het Crisiscentrum. Hij heeft er het personeel en een aantal partners ontmoet, die betrokken zijn bij de opvolging van de aanslagen in Parijs.
Koning Filip in Beleidscel

De Koning heeft een vergadering bijgewoond van de Beleidscel, die belast is met de coördinatie van de veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de evaluaties van het OCAD en overeenkomstig de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. De Belgische overheden en diensten hebben, dankzij een continue opvolging van de situatie en een voortdurende evaluatie van de dreiging, de veiligheidsmaatregelen regelmatig kunnen bijsturen. Deze actieflexibiliteit is onontbeerlijk voor een optimaal crisisbeheer.

 

Vervolgens heeft Zijne Majesteit de Koning de personeelsleden van de Permanentie 24u/7d van het Crisiscentrum ontmoet. Door de informatie die via de media en onze partners, te verzamelen, te verifiëren en te analyseren, ziet de Permanentie toe op een snelle verspreiding van de nuttige informatie en de verwittiging van  de Ministers en de betrokken overheden indien nodig. Deze rol is van primordiaal belang in de huidige situatie.

 

Tot slot heeft de Koning eveneens een gesprek gehad met de communicatoren die instaan voor de informatieverstrekking aan de bevolking. De Informatiecel heeft gezorgd voor de regelmatige verspreiding van de informatie via hoofdzakelijk een website en de sociale media. Dankzij de ondersteuning van de communicatieverantwoordelijken van de verschillende betrokken overheden en diensten kon de crisiscommunicatie gecoördineerd worden. De crisiscommunicatie kon rekenen op de ondersteuning en de expertise van het TEAM D5 dat geactiveerd werd om de informatie die circuleert via de traditionele en de sociale media, te monitoren en te analyseren. Het informatienummer 1771 staat ook in verbinding met het Crisiscentrum, zodat de verspreide informatie steeds actueel is. 

 

Met zijn bezoek wilde Zijne Majesteit de Koning de personeelsleden van het Crisiscentrum en zijn talrijke partners, die over onze veiligheid waken, bedanken.