Dreigingsniveau 3 voor het hele land – Waakzaamheid tegen terrorisme blijft

Crisisbeheer
TerrorismeEvenementen
Naar aanleiding van de evaluatie van het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) van donderdag 26 november 2015 blijft het dreigingsniveau op niveau 3 voor het hele Belgische grondgebied. Dit betekent dat de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is.

In de praktijk blijven de volgende veiligheidsmaatregelen van toepassing:

  • Versterkte zichtbaarheid van de politiediensten, bijgestaan door Defensie. De maatregelen op het terrein worden stelselmatig aangepast om de veiligheid te blijven waarborgen

  • Versterkte veiligheid rond onderwijsinstellingen. De maatregelen worden stapsgewijs aangepast, met aandacht voor ieders veiligheid

  • Op plaatsen waar veel mensen samenkomen, moeten de georganiseerde veiligheidscontroles gerespecteerd worden

  • De organisatie van grote evenementen wordt geval per geval geanalyseerd door de lokale overheden en het OCAD. Er wordt bekeken of het evenement kan plaatsvinden met aangepaste veiligheidsmaatregelen ofwel uitgesteld of geannuleerd

  • Het metroverkeer in Brussel is hervat, met een verhoogde politionele aanwezigheid, bijgestaan door Defensie, en met aangepaste veiligheidsmaatregelen

  • Het informatienummer 1771 is bereikbaar tussen 10:00u en 18:00 uur, om te antwoorden op vragen in verband met het dreigingsniveau

 

De waakzaamheid tegen terrorisme wordt ernstig genomen door de overheden en veiligheidsdiensten die de situatie voortdurend opvolgen. Het OCAD en zijn ondersteunende diensten analyseren de situatie continu om, indien nodig, onmiddellijk te kunnen reageren.