Dreigingsniveau 3 voor het hele land – Waakzaamheid tegen terrorisme blijft

Crisisbeheer
TerrorismeEvenementen
Het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) heeft op donderdag 26 november 2015 een nieuwe evaluatie van de situatie gemaakt. Het dreigingsniveau is vandaag geëvalueerd op niveau 3 voor het hele Belgische grondgebied. Dit betekent dat de dreiging wordt ingeschat als mogelijk en waarschijnlijk.

Concreet betekent dit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de dreiging op hetzelfde niveau staat als de rest van het land.

Terwijl de dreiging voor België nog aanwezig is en ernstig blijft (niveau 3), is deze wijziging van het dreigingsniveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gevolg van het feit dat het OCAD via haar steundiensten niet meer over elementen beschikt dat de dreiging zeer nabij is (imminent).

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 26 november kennis genomen van deze evaluatie. Tegelijk nam ze kennis van de voorgestelde maatregelen in functie van deze analyse :

• Gelet op de blijvende ernst van de dreiging, blijft de verhoogde waakzaamheid en de versterkte zichtbaarheid van de politiediensten, bijgestaan door Defensie, tegen het terrorisme van toepassing. De maatregelen  op het terrein zullen stelselmatig aangepast worden, om de veiligheid te blijven waarborgen.

• De veiligheidsmaatregelen rond onderwijsinstellingen blijven van toepassing, en zullen stapsgewijs bijgestuurd worden, met aandacht voor de veiligheid van allen.

• Een verhoogde waakzaamheid blijft raadzaam op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Daarom wordt gevraagd de veiligheidscontroles te respecteren. Voor elk evenement wordt een afzonderlijke analyse uitgevoerd door de lokale overheden, bijgestaan door OCAD, om te beoordelen of het evenement kan plaatsvinden met aangepaste veiligheidsmaatregelen, ofwel het uitstel of de afgelasting ervan.

• Het metroverkeer in Brussel zal vanaf vrijdag 27 november om 06:00 uur hervatten zoals normaal, met een verhoogde politionele aanwezigheid, bijgestaan door Defensie, en met aangepaste veiligheidsmaatregelen.

• Het informatienummer 1771 blijft beschikbaar voor eventuele vragen.

De waakzaamheid tegen terrorisme wordt ernstig genomen door de overheid en veiligheidsdiensten die de situatie voortdurend opvolgen. Het OCAD en haar steundiensten analyseren continu de situatie om indien nodig snel te kunnen reageren. Om het lopende gerechtelijk onderzoek te respecteren, kan geen bijkomende informatie gegeven worden.