Data van de sirenetests in 2016

Crisisbeheer
Alarmering van de bevolking
Bij noodsituaties kunnen sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen. Het netwerk van 570 sirenes wordt elke eerste donderdag van het trimster getest. In 2016 zijn er dus sirenetests op donderdag 7 januari, 7 april, 7 juli en 6 oktober. Binnenlandse Zaken werkt eveneens aan de verwittiging via SMS. Inwoners kunnen zich daartoe inschrijven via www.be-alert.be.

Sirenenetwerk

Het sirenenetwerk dat wordt beheerd door Binnenlandse Zaken telt momenteel ongeveer 570 sirenes. Het netwerk kan worden ingezet ter verwittiging van de bevolking bij noodsituaties. De sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel.

Als u een sirene hoort bij een noodsituatie, is de juiste reflex naar binnen te gaan en de aanbevelingen van de overheid te volgen. Volg daarom de berichtgeving via de media.

De sirenes worden regelmatig getest om zeker te zijn dat ze werken bij een noodsituatie. Dagelijks wordt een stille test uitgevoerd, die niet hoorbaar is voor het menselijke gehoor. Elke eerste donderdag van het trimester wordt een luide test gehouden.

Op het ogenblik van de test wordt een alarmsignaal gegenereerd. Dit is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal klinkt uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap “Proefsignaal”. U kunt de alarmsignalen hier beluisteren.

Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald.

BE-Alert

BE-Alert is een alarmeringssysteem dat de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie, sneller en duidelijker verwittigt en zo goed mogelijk informeert. De betrokken inwoners kunnen bij een noodsituatie dan een gesproken bericht of tekstbericht ontvangen. 33 gemeenten mee aan dit pilootproject.

Hoe inschrijven voor BE-Alert?
Naargelang de noodsituatie, kan de overheid die instaat voor het crisisbeheer besluiten om een alarmeringsboodschap te sturen via de kanalen waarover zij beschikt. Om verwittigd te kunnen worden via BE-Alert, moet u zich vooraf inschrijven. Ook als uw gemeente nu nog geen gebruik maakt van BE-Alert, is het toch al zinvol om u in te schrijven.

  • Surf naar www.be-alert.be
  • Klik onderaan op de knop ‘Schrijf u in’
  • Vul uw gegevens in. U kunt meerdere contactgegevens invullen (gsm-nummers, vaste telefoonnummers, e-mailadressen, faxnummers, taalkeuze)