Communiceren op het terrein

Crisisbeheer
Alarmering van de bevolkingCrisiscommunicatieInformatie aan de bevolking
In noodsituaties is tijd van cruciaal belang. Enkele praktische tips om de bevolking te informeren en de media op het terrein te begeleiden.
Crisiscommunicatie op het terrein

Voor de rechtstreeks betrokken bevolking is de nood het hoogst. In onze informatiemaatschappij is directheid de tijdschaal van de media. De overheden moeten zich dan ook zo snel mogelijk organiseren om de bevolking zo goed mogelijk te alarmeren en te informeren. "Crisiscommunicatie op het terrein".

  

Real time te informeren

In de minuten die volgen op een incident, arriveren (burger)journalisten op het terrein om in real time te informeren. Via de nieuwe technologieën wordt de informatie bijna gelijktijdig verspreid via GSM of via sociale media. Bovendien zijn de journalisten van de traditionele media georganiseerd om onmiddellijk op het terrein aanwezig te zijn en hun publiek te informeren.

Crisiscommunicatie te organiseren

In die optiek moeten de overheden die met een noodsituatie geconfronteerd worden ook onmiddellijk initiatieven nemen om de bevolking zo goed mogelijk te informeren en de media te beheren. Daartoe beschikken de overheden over de nodige middelen: de informatieverstrekking aan de bevolking in geval van noodsituaties wordt voorbereid, georganiseerd en geoperationaliseerd in het kader van “Discipline 5”. Deze specifieke opdracht inzake crisiscommunicatie op het terrein vergt echter een minutieuze organisatie.

 

De in 2007 opgestelde «Gids voor crisiscommunicatie» bevat richtlijnen voor Discipline 5. Via de verspreiding van een nieuwe bijlage bij deze gids worden de rol, de organisatie en de werking van D5 op het terrein meer gedetailleerd en gepreciseerd om uit de ervaringen lessen te trekken en zo nieuwe richtlijnen te ontwikkelen.