Communicatie van Verbond van Belgische Ondernemingen en UNIZO

Crisisbeheer
TerrorismeEvenementen
Reactie VBO op beslissing Nationale Veiligheidsraad - UNIZO n.a.v. terreurdreiging: Meldpunt voor (Brusselse) ondernemers

 

1. We hebben zopas kennis genomen van de beslissing de Nationale Veiligheidsraad.  We moeten het volste vertrouwen in de aanpak van de veiligheidsdiensten behouden. Zij kunnen de situatie immers het beste inschatten.

2. Wat we vandaag moeten vermijden is paniek en hysterie, waardoor Brussel en het land economisch dreigen plat te liggen. We moeten daarentegen met zijn allen wel zeer alert en waakzaam blijven. 

3. Daar het dreigingsniveau zeer ernstig blijft, raden we bedrijven en organisaties een berekende waakzaamheid aan. Daartoe kan men, waar mogelijk, bijvoorbeeld overwegen om de arbeidsorganisatie dusdanig aan te passen dat het werk vanop afstand of vanuit decentrale werkplaatsen kan uitgevoerd worden, of om eigen verscherpte waakzaamheidsprocedures uit te werken.


----

Tijdelijke werkloosheid toelaten in het Brussels Gewest

 

Het terreurniveau in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft op niveau 4. In samenspraak met Binnenlandse Zaken stelt UNIZO haar Ondernemerslijn (0800 20 750) open als meldpunt voor (Brusselse) ondernemers. Ze kunnen er terecht met vragen en ze krijgen er informatie over de te nemen maatregelen. UNIZO staat in nauw contact hiervoor met Binnenlandse Zaken. Ondertussen roept UNIZO haar leden op om de kalmte te bewaren en de veiligheid voorop te stellen. Omdat er veel vragen zijn over wat ondernemers moeten doen, opende UNIZO een speciale webpagina. Daarop vinden ondernemers antwoorden op vragen als ‘Moet ik mijn personeel betalen als ik mijn winkel sluit omwille van de terreur?’, ‘Heb ik recht op compensaties?’. De informatie wordt up-to-date gehouden. UNIZO roept Brusselse ondernemers ook op om de eventuele economische schade door te geven om een zicht te krijgen op eventuele compensatiemaatregelen. UNIZO zal in elk geval aan de RVA vragen om tijdelijke werkloosheid toe te laten aan ondernemingen gevestigd in het Brussels Gewest wegens het afgekondigde terreuralarm. UNIZO ondersteunt de acties van de overheid om de veiligheid te garanderen. De ondernemersorganisatie hoopt dat het leven hierdoor snel zijn normale gang zal gaan.
Het gratis nummer van de Ondernemerslijn is 0800 20 750 of ondernemerslijn@unizo.be.

 

 

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44 - M 0479/44.50.78 - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be

 

Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 0800 20 750 | ondernemerslijn@unizo.be