Cartografie elementair in beeldvorming bij noodplanning en crisisbeheer

Crisisbeheer
Noodplannen

Wist u dat 13 november 2019 de internationale dag van de GIS (geografische informatiesystemen) is?

Als visuele ondersteuning van de situatie is de geïnformatiseerde cartografie van fundamenteel belang in de noodplanning en in het crisisbeheer:

  • enerzijds maakt ze het voor de overheden mogelijk om operationele noodplannen voor te bereiden, rekening houdend met talrijke op voorhand in de cartografie geïntegreerde gegevens (zoals de ligging van de instanties, de bevolkingsdichtheid, de naburige waterlopen en overstromingsgebieden,...)
  • anderzijds maakt ze het mogelijk om in noodsituaties alle actoren een gemeenschappelijk crisisbeeld te geven (met de identificatie van de desbetreffende gebieden, de plaatsing van de operationele structuren op het terrein, de toe- en uitgangswegen,...) en de evolutie van de crisis in real time op te volgen.

Daarom zorgt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) ervoor dat het zijn operationele middelen voortdurend verbetert. Twee recente voorbeelden:

  • de "Geotool", die een rechtstreekse opvolging op kaart mogelijk maakt van de verplaatsingen van de VIP's tijdens internationale bijeenkomsten (deze toepassing werd trouwens erkend op de e-Gov Awards 2018) (https://crisiscentrum.be/nl/news/securite-au-quotidien/e-gov-award-samenwerking-2018)
  • het nationaal veiligheidsportaal "ICMS" (Incident & Crisis Management System), dat het crisisbeheer vergemakkelijkt door de uitwisseling van operationele en strategische gegevens tussen alle Belgische overheden en alle nood- en interventiediensten mogelijk te maken in noodsituaties of tijdens gevoelige evenementen; ICMS bevat ook een geavanceerde cartografische tool die dit gemeenschappelijk beeld van de situatie, van het lokale niveau tot het nationale niveau, vergemakkelijkt. (https://crisiscentrum.be/nl/inhoud/het-veiligheidsportaal)

Het NCCN blijft inzetten op technologische innovaties, ook inzake geïnformatiseerde cartografie, met een verdere digitalisering van de operationele processen. Zo kan het de acties met zijn partners optimaliseren ten gunste van een veilige en weerbare samenleving.