Brusselse scholen en metro opnieuw open in alle veiligheid

Crisisbeheer
TerrorismeEvenementenVeiligheidsmaatregelen
Deze twee beslissingen laten een terugkeer naar een normale situatie toe, die door elkeen wordt gewenst. De veiligheid van de bevolking is de voornaamste doelstelling van alle buitengewone maatregelen die genomen zijn sinds de aanslagen in Parijs.

Sinds maandag 23 november, volgend op een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten van de betrokken gewesten en gemeenschappen, hebben de onderwijsinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun deuren gesloten in het kader van de terroristische dreiging die door OCAD is bepaald op niveau 4. Deze beslissing is zondag genomen bij wijze van voorzorg.

Deze maatregel betekende niet dat er een specifieke of concrete dreiging was naar een of andere school. Deze beslissing heeft evenwel toegelaten dat de politiediensten en Defensie zich konden concentreren op plaatsen waar veel mensen samenkomen en op de gerechtelijke operaties.

 

De verlengde sluiting van de scholen op dinsdag 24 november is genomen om de versterking te kunnen organiseren van de politiediensten voor de waakzaamheid aan scholen vanaf woensdag 25 november, en dit nog steeds uit voorzorg. Deze termijn heeft ook de scholen toegelaten om hun interne noodplannen, veiligheidsvoorschriften en hun contact met de lokale politie desgevallend te actualiseren. 

Dankzij een versterking van bijkomende politiemensen zal een verhoogde zichtbare aanwezigheid van de politie gerealiseerd worden vanaf woensdagmorgen aan onderwijsinstellingen (kinderdagverblijven, kleuterscholen, lager en middelbaar onderwijs, hogescholen en universiteiten, onderwijs voor sociale promotie). Elke ouder, elke leerling en elke leerkracht kan bijgevolg de school hervatten in veiligheid en sereniteit.

In het algemeen is een verscherpte waakzaamheid door de politiediensten van toepassing op alle scholen sinds maandag 16 november, volgend op de evaluatie op niveau 3 door het OCAD, in het kader van de algemene veiligheidsmaatregelen.

 

Er werd beslist om het metro- en prémetro verkeer stelselmatig opnieuw te laten rijden vanaf woensdag. In ondersteuning van de politie voldoende militairen worden ingezet om de metro's te bewaken. Raadpleeg de website van de MIVB voor de juiste informatie over de lijnen en stations die open zijn.

Deze twee beslissingen laten een terugkeer naar een normale situatie toe, die door elkeen wordt gewenst. De veiligheid van de bevolking is de voornaamste doelstelling van alle buitengewone maatregelen die genomen zijn sinds de aanslagen in Parijs. Een verhoogde waakzaamheid en versterkte zichtbaarheid van de politiediensten, ondersteund door Defensie, is van kracht sinds de evaluatie van het OCAD die het dreigingsniveau voor het hele land bepaalt op niveau 3. De waakzaamheid van iedereen draagt bij tot de veiligheid van ons allen.