Benelux : Week van de Veiligheid

Crisisbeheer
Internationale samenwerking
Een noodsituatie stopt niet aan de grens. Daarom is een goede internationale samenwerking op vlak van crisisbeheer en risicopreventie essentieel. De Benelux-Unie is een voorbeeld van zo’n grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, België en Luxemburg.
Benelux : Week van de Veiligheid

België neemt dit jaar het voorzitterschap van de Unie op en zette veiligheid als prioriteit op de agenda. 

Week van de Veiligheid #WvdV18

Op maandag 26 november start op het Secretariaat-Generaal van de Benelux (in Brussel) een week rond het thema Veiligheid. Verschillende items komen aan bod:

  • Grensoverschrijdende veiligheidsproblematiek rond criminele motorbendes
  • Samenwerking tussen hulpdiensten in de grensstreken
  • Hulp aan slachtoffers van mensenhandel
  • Samenwerking crisiscentra
  • Strategisch overleg tussen de commissarissen-generaal van de politie
  • Strategisch overleg tussen de directeuren-generaal van drie crisiscentra  

 

Bezoek aan het Crisiscentrum

Op 29 november ontvangt het Crisiscentrum verschillende deskundigen van de Benelux-crisiscentra. Zo’n werkbezoeken vinden regelmatig plaats en zijn altijd een ideale gelegenheid om expertise te delen en de banden te versterken.  

Bij dit bezoek ligt de klemtoon op de drie permanenties, die het hart van de Benelux-crisiscentra vormen. Zij staan dag en nacht in contact met alle (inter)nationale partners, volgen manifestaties, noodplanoefeningen, e.a. op de voet op en zijn het knooppunt van informatie in een noodsituatie. Tijdens dit bezoek krijgen de Belgische permanentiemedewerkers de kans om hun buitenlandse collega’s te ontmoeten.

De drie delegaties zullen vooral aandacht besteden aan het uitwisselen van operationele en strategische informatie tijdens een noodsituatie: hoe kunnen ze elkaar nog beter inlichten? Hoe kunnen ze snel en correct de bevolking informeren? Tijdens verschillende workshops, stelt het Crisiscentrum de diverse Belgische tools voor die ze gebruiken in crisisbeheer – bvb. BE-Alert, het systeem waarmee de overheid jou verwittigt in een noodsituatie, en ICMS (Incident & Crisis Management System), het veiligheidsportaal voor hulpdiensten en overheden. Daarnaast is er ook tijd voorzien om expertise uit te wisselen en te brainstormen over het verder verbeteren van de samenwerking tussen de crisiscentra.

Strategisch overleg tussen directeuren-generaal

Op 30 november vindt er ook een strategisch overleg plaats tussen de verschillende directeuren-generaal, bevoegd voor crisisbeheer en politiesamenwerking. Ook directeur-generaal Bart Raeymaekers neemt deel aan dit overleg. Hij zit samen met Nederlandse en Luxemburgse directeuren-generaal samen om de gezamenlijke projecten te overlopen en te bekijken hoe ze de gemeenschappelijke uitdagingen kunnen aangaan en de samenwerking op vlak van crisisbeheer nog verder kunnen aansterken in de toekomst.

Meer informatie