Alarmering van iedereen mogelijk maken

Crisisbeheer
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
Bij een noodsituatie kan het cruciaal zijn om snel alle betrokken burgers te verwittigen over het risico en de te volgen aanbevelingen. Doven en slechthorenden vormen daarbij een bijzonder doelpubliek.

Pioniers van de sms-alarmering

De aandacht van het Crisiscentrum voor doven en slechthorenden bij de alarmering gaat al terug tot in 2010. Tot dan liet het sirenenetwerk rond de nucleaire en Seveso-sites niet toe om personen met gehoorproblemen te verwittigen. In samenwerking met de vzw Telecontact werd voor hen een alarmeringssysteem via sms op poten gezet. 

 

Op basis van deze ervaring en met de bekommernis om de volledige bevolking te bereiken met zo gevarieerd mogelijke kanalen, ontstond het project BE-Alert.

 

Lancering van BE-Alert

Op 17 maart 2014 heeft het Crisiscentrum het project BE-Alert gelanceerd.  Via dit project worden de verwittigingskanalen gemoderniseerd, om over een goede mix van alarmeringsinstrumenten te kunnen beschikken (sirenes, sms, gesproken berichten, mails, sociale media, …).

 

Om verwittigd te kunnen worden bij een noodsituatie  is het nodig dat burgers hun contactgegevens opgeven via www.be-alert.be.

 

Om doven en slechthorenden zo optimaal mogelijk te informeren, heeft het Crisiscentrum in samenwerking met de Federatie van Vlaamse Doven Organisaties en La Fédération Francophone des Sourds de Belgique een instructiefilmpje uitgewerkt om in gebarentaal uit te leggen hoe men zich kan inschrijven op BE-Alert.

Klik hier om de video te bekijken.