Alarmeren om levens te redden

Crisisbeheer
Alarmering van de bevolkingBe-Alert
Een globale aanpak voor een optimale alarmering, van strategie tot operationalisering: een nieuwe gids voor de autoriteiten die crisissen beheren.

Een strategie om te handelen

Om de burgers die geconfronteerd worden met risico’s en noodsituaties zo goed mogelijk bij te staan, is de kwaliteit, de snelheid en de efficiëntie van de crisiscommunicatie van kapitaal belang: van de eerste alarmering tot de continue informatie.

In heel wat noodsituaties is een efficiënte en eenduidige alarmering van wezenlijk belang. De alarmeringskanalen moeten dan ook geïntegreerd worden in een echte strategie om de bevolking te alarmeren.

De huidige bijlage D5 van de leidraad crisiscommunicatie heeft als doel om te beantwoorden aan de behoefte om van een strategische visie naar een optimale operationalisering van alarmering te gaan.

 

Alarmering via verschillende kanalen om te slagen

De volledige doelgroep kan niet met één communicatiemiddel bereikt worden: in functie van noodsituatie heeft de bevolking geen of moeilijker toegang tot een aantal alarmerings- en informatiebronnen. Bepaalde kanalen maken het mogelijk om: 

  • op zeer lokaal niveau te alarmeren (bijv. alarmering van een bepaalde straat/zone per SMS),
  • op zeer grote schaal te alarmeren (bijv.: alarmering via de sociale media),
  • te alarmeren via een uitvoerige boodschap (bijv. alarmering via de media, via radio en TV),
  • te alarmeren via een beperkte boodschap (bijv. alarmering via het sirenenetwerk).

Enkel een combinatie van alarmeringskanalen zal een efficiënte alarmering mogelijk maken. Op basis van deze vaststelling is in dit document een strategische visie voor de alarmering ontwikkeld.

 

Een modern middel om deze strategie te operationaliseren

Het Crisiscentrum heeft de afgelopen maanden zowel een strategie als een operationeel middel ontwikkeld: een globale aanpak voor een optimale alarmering. Dit jaar zal daarom ingezet worden op het modern alarmeringsmiddel: BE-Alert.

BE-Alert is een systeem waarmee de burgers gealarmeerd kunnen worden in noodsituaties via verschillende communicatiekanalen, zoals spraakoproepen, SMS-berichten, de sociale media, de sirenes, …  

Deze tool zal federaal beheerd worden, maar ter beschikking gesteld worden van alle lokale overheden. Zij zullen de verkregen gunstige voorwaarden kunnen genieten door slechts enkele minimale administratieve stappen te ondernemen.

Meer info : http://centredecrise.be/nl/news/noodplanning/be-alert-ontwikkeling-van-het-platform-gelanceerd