57 slachtoffers van de aanslagen van 22 maart verblijven nog altijd in Belgische ziekenhuizen

Crisisbeheer
Terrorisme
Op donderdagmiddag 7 april 2016 verblijven nog 57 slachtoffers van de aanslagen op Brussels Airport in Zaventem en op het metrostation Maalbeek in Brussel in een Belgisch ziekenhuis. Zij worden verzorgd op negentien verschillende ziekenhuissites.

Zestien dagen na de aanslagen van 22 maart 2016 liggen nog 28 gewonden op intensieve zorgen. “Intensieve zorgen” betekent dat deze patiënten zeer specifieke en veel zorgen nodig hebben.  Het gaat bijvoorbeeld om wondzorg die speciale deskundigheid vraagt van verschillende  verpleegkundigen tegelijkertijd. Negentien  van de slachtoffers worden momenteel behandeld in gespecialiseerde brandwondencentra.

De psychologische bijstand voor de slachtoffers van de aanslagen en voor hun familieleden, voor mensen die aanwezig waren tijdens de aanslagen, voor hulpverleners, enzovoort, is  de voorbije weken georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, door de gemeenschappen en door bedrijven en diensten die betrokken zijn. Sommige instanties doen een beroep op overheidsdiensten, andere hebben een eigen psychologische steunteam en nog andere doen een beroep op externe experten.

Zo biedt het Fire Stress Team (FiST) nazorg aan voor brandweerlui, organiseert de psychosociale dienst van het leger opvang voor militairen en vangt het Stressteam van de politie de politiemensen op. Brussels Airport heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld  waarbij alle personeelsleden van de hele  luchthavengemeenschap terechtkunnen.

Mensen die met vragen zitten over psychologische begeleiding of over zaken als verzekering, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit enz. vinden informatie via het portaal van het portaal Aanslagen 22.03.