4 oktober 2018 - Alarmeringstest

Crisisbeheer
Be-Alert
Zoals elke eerste donderdag van de maand, zal er op donderdag 4 oktober een alarmeringstest plaatsvinden.

Test BE-Alert

Bij een noodsituatie is de verwittiging van de bevolking van levensbelang. Elke burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken moet zo snel mogelijk een maximum aantal betrokken personen kunnen verwittigen met een duidelijke en concrete boodschap.

Door  regelmatig te testen, kan de overheid de noodprocedures trainen. Bovendien zorgt zo'n test er eveneens voor dat de bevolking stilstaat bij het belang van BE-Alert en de juiste reflexen in een noodsituatie.

Op 5 april zullen we BE-Alert testen in:

  • Leuven
  • Peer

In deze twee gemeenten zal er een SMS-bericht verstuurd worden naar alle personen die aanwezig zijn binnen een bepaalde zone.

Ook andere gemeenten hebben donderdag de kans om een testbericht te verzenden naar inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert.  De gemeente kiest daarbij zelf welke kanalen ze inzetten en binnen welke zone. 

Elektronische sirenes

In het kader van een technische en operationele beleidskeuze, zullen de elektronische sirenes geleidelijk aan afgekoppeld en verwijderd worden om plaats te maken voor moderne en meer efficiënte technologieën.

Op dit moment is het netwerk van elektronische sirenes nog operationeel in de buurt van de nucleaire sites . De gebruikelijke trimestriële test van het sirenenetwerk zal dus nog plaatsvinden op 4 oktober. Vanaf 2019 zullen er geen tests meer plaatsvinden van het sirenenetwerk. 

Op het moment van de trimestriële test, zal de sirene een alarmsignaal uitzenden. Het gaat om een gemoduleerde scherpe toon die herhaald wordt na een korte onderbreking. Na dit signaal weerklinkt de gesproken boodschap ‘Proefsignaal’. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. 

#bealertchallenge: schrijf je nu in

 Ben je nog niet ingeschreven op BE-Alert? Of heb jij vrienden of familie die zich nog niet registreerden? Surf snel naar www.be-alert.be. Want per 20.000 nieuwe inschrijvingen delen wij een veilige beloning uit. Zo verhoog je met een inschrijving op BE-Alert niet enkel je eigen veiligheid, maar ook die van anderen. Lees er alles over op be-alert.be/nl/challenge