22.11.2015 (19u00) – Vervolg aanslagen Parijs Behoud van Niveau 4 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Specifieke veiligheidsmaatregelen

Crisisbeheer
TerrorismeEvenementen
Het dreigingsniveau 4 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook het niveau 3 voor de rest van het land blijven behouden

De veiligheidsmaatregelen die zaterdagochtend gecommuniceerd werden, blijven van toepassing en werden aangevuld met specifieke maatregelen voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest voor maandag 23 november :

  • Aanbeveling aan de administratieve overheden van de 19 gemeentes om de annulering van de grote evenementen op het grondgebied van hun gemeente te overwegen ;
  • Aanbeveling om de scholen te sluiten (kleuterscholen, lagere scholen, middelbare scholen, universiteiten en hogescholen) ;
  • Aanbeveling aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het metroverkeer te onderbreken op het hele net ;
  • Verhoging van de politionele en militaire capaciteit.

De bedoeling van deze aanbevelingen en dispositieven is te waken over de veiligheid van de bevolking.

Het informatienummer 1771 blijft open. Ter herinnering, dit is geen noodnummer maar wel een informatienummer om te kunnen antwoorden aan uw vragen en ongerustheden.

Deze bedreiging wordt serieus genomen door de overheden en veiligheidsdiensten die de situatie continu opvolgen. Er zal geen enkel bijkomend detail gegeven worden om het juridisch onderzoek te respecteren.