20u00 - Vervolg aanslagen in Brussel - naar dreigingsniveau 3

Crisisbeheer
Na de twee aanslagen op dinsdag 22 maart 2016 is door OCAD besloten het dreigingsniveau op te schalen naar niveau 4 op een schaal van 4, wat een zeer ernstige en imminente dreiging betekent. Vandaag heeft het OCAD een nieuwe evaluatie uitgevoerd. Daarbij is besloten om het dreigingsniveau in te schalen op niveau 3. De dreiging blijft dus ernstig, mogelijk en waarschijnlijk.

Er zijn uitzonderlijke maatregelen genomen in de nasleep van de aanslagen, met het oog op de veiligheid van iedereen en de hulpverlening aan de slachtoffers.

Vandaag vond een bijkomende vergadering  plaats met de overheden en diensten die betrokken zijn bij het beheer van deze drieste situatie. Er was eveneens een Nationale Veiligheidsraad. Na analyse van de situatie en overleg tussen de betrokken veiligheidsdiensten, zijn de volgende maatregelen overeengekomen:

 • Treinstations
  • Er worden willekeurige controles ingevoerd aan de ingangen van de grote stations in heel het land
  • De systematische controles aan de toegangen van de treinstations op de Noord-Zuid as worden verder ook op die manier georganiseerd
  • Deze bijsturing van de maatregelen naar willekeurige controles moet begrepen worden vanuit een evolutie van de modus operandi na de aanslagen van dinsdag
 • Metrostations
  • Geleidelijke heropening van de metrolijnen
  • Aanwezigheid van militairen aan de ingangen van de geopende stations
  • De aanwezigheid van politie wordt verzekerd in de metro’s en de onmiddellijke omgeving
  • Er worden willekeurige controles voorzien in de metrostations

 

 • Luchthavens
  • Toegangscontrole en aanwezigheid van explosievenhonden
  • Voor praktische informatie betreffende de geplande vluchten van Brussels Airport, de bagage en de parkings verwijzen we naar de website van de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen.

 

 • Verstrengde veiligheidsmaatregelen
  • De versterkte aanwezigheid van politiediensten en militairen op bepaalde strategische locaties blijft van toepassing in het hele land.

 

De identificatie van de slachtoffers en de ondersteuning van hun verwanten blijft prioritair.

Betrokken personen kunnen voor verdere informatie terecht op het nummer 1771. Het nummer 1771 (of +32 78 15 17 71 vanuit het buitenland) blijft vandaag actief tot 18u.

Er is een centrale locatie voor de opvang van verwanten van slachtoffers geopend in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek.

Het Crisiscentrum en al zijn partners blijven de evolutie van de situatie op de voet volgen om de veiligheidsmaatregelen indien nodig aan te passen en te communiceren.