19u00 - Aanslagen : alle slachtoffers geïdentificeerd

Crisisbeheer
32 personen overleden. Nog 90 patiënten in Belgische hospitalen.

Identiteit van alle slachtoffers bekend 

Ondanks de zeer moeilijke omstandigheden zijn de verschillende diensten op het terrein (slachtofferbejegening politie, DVI,  leger, parket, Rode Kruis...) er  in geslaagd om alle nabestaanden binnen de week in kennis te stellen met de juiste informatie. We beseffen dat deze periode van onzekerheid een verschrikkelijke periode was voor de nabestaanden. De familieleden kunnen nu in alle sereniteit rouwen om het overlijden van hun dierbaren.

Bij de 32 geïdentificeerde overledenen betreuren we 17 slachtoffers met de Belgische nationaliteit en 15 buitenlandse slachtoffers. Deze personen ontvangen een slechtnieuwsmelding via de diensten slachtofferbejegening van de Lokale Politie en het Rode Kruis. Uit respect voor de privacy van de slachtoffers en hun nabestaanden, wordt geen enkele identiteit van slachtoffers gecommuniceerd, noch bevestigd.

Op basis van wetenschappelijk bewijs en met respect voor de internationale procedures is iedereen correct geïdentificeerd. Het DVI (Disaster Victim Identification team) heeft dag en nacht onder grote druk gewerkt, net zoals de mensen uit de labo's. Daarnaast hebben slachtofferbejegenaars dag en nacht paraat gestaan om nabestaanden vanop de hele wereld bij te staan in deze helse momenten van onzekerheid.  Al deze mensen verdienen ons grootste respect.

 

32 dodelijke slachtoffers

Na bijkomende grondige controle door Volksgezondheid en het Federaal Parket is het dodental van de tragische aanslagen van 22 maart bijgesteld naar 32 dodelijke personen (daders niet meegeteld).

Drie personen, weliswaar met verschillende identiteitsgegevens, kwamen zowel voor op de lijst van de mensen die overleden zijn in de ziekenhuizen als op de lijst van de mensen die omgekomen zijn op de plaats van de aanslagen.

De voorlopige zware balans is zodoende 32 dodelijke slachtoffers.  We wensen nogmaals ons diepste medeleven te betuigen met alle nabestaanden. Alles wordt in het werk gesteld om deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden in deze zeer zware periode. 

 

Nog 90 patiënten in Belgische hospitalen

De hulpdiensten hebben afgelopen week 2449 betrokkenen geregistreerd, waarvan ongeveer 340 gewonden. Momenteel zijn 94 gewonden nog gehospitaliseerd, verspreid over 28 ziekenhuissites in België en 4 buitenlandse hospitalen. Onder die 90 gewonden in Belgische hospitalen liggen er nog 49 op intensieve zorgen, en 30 in een brandwondencentrum. Deze vragen gespecialiseerde zorg en een lange revalidatie.

Voor veel mensen komt nu de psychosociale schok over at ze gezien en meegemaakt hebben. Experten staan klaar vanuit Volksgezondheid om deze ervaringen te helpen verwerken.

Tele-Onthaal (106) biedt aan iedereen die nood heeft aan een gesprek een luisterend oor. Je kan ook chatten via tele-onthaal.be. Getroffenen of hun familie kunnen terecht op 078 150 300 of www.caw.be van de dienst slachtofferhulp, georganiseerd door de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW). U kunt ook bij uw (huis)arts terecht.

  

Buitenlandse slachtoffers

Voor buitenlandse slachtoffers heeft Buitenlandse Zaken de betrokken ambassades ingelicht, zowel voor de overleden personen (18 personen van 13 nationaliteiten) als voor de gewonde slachtoffers (44 personen van 20 nationaliteiten).

Van bij het begin is systematisch met de ambassades in Brussel contact gehouden.   Alle ambassades zijn in het bezit van de gegevens van gewonden wiens nationaliteit kon vastgesteld worden.

  

Identificatie

Na de aanslagen op dinsdag 22 maart, is het DVI-team van de Federale Politie onmiddellijk ingezet. Op de plaats van de feiten hebben ze -volgens bepaalde procedures en met het grootste respect- de overleden lichamen geborgen en overgebracht naar Leuven en Neder-Over-Heembeek. Daar worden de lichamen en lichaamsdelen geïnventariseerd. Het DVI blijft verder werken om de fragmenten te identificeren om de lichamen zo volledig mogelijk terug te kunnen geven aan de families.

Het identificatieproces is een strikte procedure die nauwgezet wordt opgevolgd. De identificatiecommissie staat onder leiding van een magistraat en bestaat uit het hoofd van DVI, een coördinator van DVI, een wetsarts, experten inzake tandkunde, DNA etc. Een observator van Interpol is aanwezig om toe te zien op de naleving van de procedure. 

Zodra er een formele identificatie is, is alles in het werk gesteld om de slechtnieuwsmelding te doen aan de betrokken familie. Er wordt hen eveneens aangeboden een laatste groet te kunnen brengen aan de overledene.

 

Informatienummer 1771

Op dinsdag 22 maart is onmiddellijk een informatienummer geactiveerd waar de bevolking terecht kon met vragen. Ondertussen is het aantal oproepen fors gedaald. Tot op heden zijn 18.450 oproepen behandeld.  Het informatienummer blijft beschikbaar tussen 8u en 18u.

  • 22 maart : 10.000 oproepen
  • 23 maart : 5000 oproepen
  • 24 maart : 1800 oproepen
  • 25 maart : 730 oproepen
  • 26 maart : 160 oproepen
  • 27 maart : 240 oproepen
  • 28 maart : 190 oproepen
  • 29 maart : 250 oproepen