18u00 - Aanslagen : prioriteit aan slachtoffers en verwanten

Crisisbeheer
Na de twee aanslagen die gisteren plaatsvonden in Brussels Airport en in het metrostation van Maalbeek, zijn de betrokken overheden en diensten samengekomen in het Crisiscentrum om samen snel aangepaste veiligheidsmaatregelen te nemen. De prioriteit is altijd geweest en is nog altijd om de nodige hulp te bieden aan de slachtoffers, hun verwanten en de veiligheid van iedereen.

Persbericht van het Federaal Parket

Deze ochtend heeft een nieuwe vergadering plaatsgevonden in het Crisiscentrum.

Klik hier om de infografic te raadplegen

De aandacht gaat uiteraard uit naar de opvolging van deze slachtoffers en de ondersteuning van hun verwanten. We raden betrokken personen aan om het nummer 1771 te bellen. Er zijn ook leden van de medische en psychosociale diensten die dit nummer bemannen.

Persmededeling van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block

Informatie over de slachtoffers

Er is een centrale locatie voor de opvang van verwanten van slachtoffers geopend om 14u in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek (NOH). We vragen aan ongeruste personen om zich naar het hospitaal van NOH te begeven waar ze ontvangen zullen worden door vertegenwoordigers van medische diensten, de politie en Defensie, evenals de bevoegde gerechtelijke overheden.

De leden van het Disaster Victim Identification team (DVI) doen alles om de betreurde slachtoffers zo vlug mogelijk te identificeren. We begrijpen dat de verwanten zo vlug mogelijk duidelijkheid willen en dat sommigen de vraag stellen waarom het lang duurt vooraleer we duidelijkheid kunnen bieden.
Het DVI werkt volgens internationale regels, daarbij is één van de belangrijkste principes dat de identificatie 100% dient vast te staan. Daarom werken de leden van het DVI niet enkel op een visuele vergelijking, maar moet dit wetenschappelijk bewezen worden. Hierbij worden onder andere vingerafdrukken en DNA vergeleken en wordt informatie ingewonnen over bijvoorbeeld juwelen en kledij. Het is van het allergrootste belang is dat we geen enkele vergissing begaan hierin.

Dreigingsniveau

OCAD heeft bepaald dat het dreigingsniveau momenteel 4 is voor het hele land. Niveau 4 betekent dat de dreiging nog altijd reëel is en dat iedereen waakzaam moet blijven. Dit is een uitzonderlijk niveau dat ook uitzonderlijke maatregelen kan vergen. Deze maatregelen worden genomen in functie van de evaluatie van het OCAD en zijn daarom verschillend van de maatregelen die we in november hebben moeten nemen. De redenen voor de genomen maatregelen kunnen niet in detail toegelicht worden om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Niveau 4 noopt tot de hoogste staat van paraatheid. Maar dat neemt niet weg dat het gewone leven (scholen, evenementen…) zijn normaal (of toch zo normaals mogelijk) beloop dient te kennen.

 

Gezien deze evaluatie, worden de volgende maatregelen genomen:

  • Veiligheidsmaatregelen op niveau van de luchthavens, de haven van Antwerpen en verschillende strategische plaatsen
  • Het openbaar vervoer in Brussel wordt stelselmatig terug op gang getrokken met versterkte veiligheidsmaatregelen: de treinstations zijn open (behalve Schuman), het bovengronds vervoer en het metrovervoer is beperkt…
  • Het luchtverkeer in Brussels Airport blijft gesloten tot nader order
  • De aanwezigheid van de politie- en militaire diensten is ook versterkt op bepaalde strategische plaatsen

Blijf ons volgen voor de meest recente informatie

Het Crisiscentrum en al zijn partners blijven de evolutie van de situatie op de voet volgen in de volgende uren om de veiligheidsmaatregelen indien nodig aan te passen en te communiceren.

Het nummer 1771 (of +32 78 15 1771 vanuit het buitenland) blijft actief tussen 8u tot 22u.

Volg ook de website, twitter- en facebookaccount van het Crisiscentrum voor de meest actuele informatie over de situatie.