16u30 - Voorlopige balans slachtoffers van aanslagen

Crisisbeheer
Bij de aanslagen in Brussels Airport en metro Maalbeek is de voorlopige balans van dodelijke slachtoffers 31 personen. Er zijn een 340-tal gewonden.

Gewonde slachtoffers

De hulpdiensten hebben afgelopen week 2449 betrokkenen geregistreerd, waarvan ongeveer
340 gewonden. Momenteel zijn 101 gewonden nog gehospitaliseerd, verspreid over 33 ziekenhuissites. Onder die 101 gewonden liggen er nog 62 op intensieve zorgen, en 32 in een brandwondencentrum. Deze vragen gespecialiseerde zorg en een lange revalidatie.

Voor veel mensen komt nu de psychosociale schok over at ze gezien en meegemaakt hebben. Experten staan klaar vanuit Volksgezondheid om deze ervaringen te helpen verwerken.

Tele-Onthaal (106) biedt aan iedereen die nood heeft aan een gesprek een luisterend oor. Je kan ook chatten via tele-onthaal.be. Getroffenen of hun familie kunnen terecht op 078 150 300 of www.caw.be van de dienst slachtofferhulp, georganiseerd door de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW). U kunt ook bij uw (huis)arts terecht.

 

Overleden slachtoffers

Bij de aanslagen in Brussels Airport en metro Maalbeek is de voorlopige balans van dodelijke slachtoffers 31 personen. Naast de 3 daders lieten 28 personen het leven. Van deze 28 personen konden 24 personen worden geïdentificeerd. 14 personen lieten het leven bij de aanslag in de luchthaven, en 10 personen in de metro.

Bij de 24 geïdentificeerde overledenen betreuren we 13 slachtoffers met de Belgische nationaliteit en 11 buitenlandse slachtoffers. Deze personen ontvangen een slechtnieuwsmelding via de dienst slachtofferbejegening van de Lokale Politie.

 

Buitenlandse slachtoffers

Voor buitenlandse slachtoffers die momenteel bevestigd zijn, heeft Buitenlandse Zaken de betrokken ambassades ingelicht, zowel voor de overleden personen (8 nationaliteiten) als voor de gewonde slachtoffers (19 nationaliteiten).

Van bij het begin is systematisch met de ambassades in Brussel contact gehouden.   Alle ambassades zijn in het bezit van de gegevens van gewonden wiens nationaliteit kon vastgesteld worden.

 

Identificatie

Na de aanslagen op dinsdag 22 maart, is het DVI-team van de Federale Politie onmiddellijk ingezet. Op de plaats van de feiten hebben ze -volgens bepaalde procedures en met het grootste respect- de overleden lichamen geborgen en overgebracht naar Leuven en Neder-Over-Heembeek. Daar worden de lichamen en lichaamsdelen geïnventariseerd.

 

De overheid wenst de nabestaande zo vlug mogelijk zekerheid te geven. Daarom werkt het DVI op volle kracht. Ze wil echter 100% zekerheid en kan zich vanzelfsprekend geen enkele foute melding veroorloven. Daarom is een visuele herkenning niet voldoende en wordt dit steeds wetenschappelijk nagegaan.

 

Het identificatieproces is een strikte procedure die nauwgezet wordt opgevolgd. De identificatiecommissie staat onder leiding van een magistraat en bestaat uit het hoofd van DVI, een coördinator van DVI, een wetsarts, experten inzake tandkunde, DNA etc. Een observator van Interpol is aanwezig om toe te zien op de naleving van de procedure.

 

Zodra er een formele identificatie is, wordt alles in het werk gesteld om de slechtnieuwsmelding te doen aan de betrokken familie. Er wordt hen eveneens aangeboden een laatste groet te kunnen brengen aan de overledene.

 

 

Informatienummer 1771

Op dinsdag 22 maart is onmiddellijk een informatienummer geactiveerd waar de bevolking terecht kon met vragen. De beschikbaarheid van het informatienummer wordt dagelijks opgevolgd in functie van het aantal oproepen. Op dit moment werden 17.770 oproepen behandeld.

22 maart : 10.000 oproepen

23 maart : 5000 oproepen

24 maart : 1800 oproepen

25 maart : 730 oproepen

26 maart : 240 oproepen