15/11 - Aanslagen in Parijs – Actualisatie dreigingsevaluatie en voorzorgsmaatregelen in België

Crisisbeheer
TerrorismeEvaluatie van de dreigingEvenementenVeiligheidsmaatregelen
Volgend op de dramatische gebeurtenissen op 13 november in Parijs, betuigen de Belgische ministers en overheden hun medeleven met de verwanten van de drie Belgische overleden slachtoffers. De Belgische overheden en diensten volgen de situatie op de voet, en staan regelmatig in contact met de Franse overheden. Er zijn reeds huiszoekingen en arrestaties geleid in ons land.

Gelet op het verband dat kan gelegd worden tussen de drieste gebeurtenissen in Parijs en België, actualiseerde het OCAD haar dreigingsanalyse op zaterdag 14 november. Deze evaluatie leidt tot een verhoging van het dreigingsniveau naar niveau 3 voor grote evenementen.
 
Uit voorzorg is aan de politiediensten een verhoogde waakzaamheid en versterkte zichtbaarheid gevraagd voor grote evenementen die in België gepland zijn, alsook voor de voetbalwedstrijd van komende dinsdag in Brussel.  

 
Bezoekers worden verzocht geen bagage of zakken mee te nemen en correct te reageren op eventuele verzoeken van de security, om de controles te bespoedigen. Aan personen met bagage kan de toegang tot het evenement ontzegd worden. Er wordt aan iedereen gevraagd om waakzaam te zijn, om bij te dragen tot ieders veiligheid.
 
 
Er is een verscherpte grenscontrole ingesteld in het kader van een nauwe samenwerking met de Franse autoriteiten, alsook beveiligingsmaatregelen voor de Franse belangen in ons land.
 
 Het is aangeraden om een eventuele verplaatsing naar Parijs uit te stellen, tenzij dit strikt noodzakelijk is.