5 april 2018 – Test van verzendingscapaciteit BE-Alert

Zoals elke eerste donderdag van de maand, zullen er alarmtest uitgevoerd worden op donderdag 5 april 2018 door het Crisiscentrum, evenals in 8 gemeenten deze keer: Genk, Lochristi, Lokeren, Moerbeke-Waas, Namen, Opwijk, Sint-Amands en Wachtebeke. Naast de activering van het sirenenetwerk in het hele land, zal BE-Alert op de proef gesteld worden met een grotere belastingstest.

 

BE-Alert: de verzendingscapaciteit testen

Bij een noodsituatie is de waarschuwing van de bevolking van levensbelang. Elke Burgemeester of Gouverneur en de Minister van Binnenlandse Zaken moet zo snel mogelijk een maximum aantal betrokken personen kunnen verwittigen met een eenvormige, duidelijke en concrete boodschap.

Door deze alarmeringskanalen regelmatig te testen, kan de overheid de noodprocedures trainen. Bovendien zorgt zo'n test er eveneens voor dat de bevolking stilstaat bij het belang van de alarmering, inschrijven in BE-Alert en het vertonen van de juiste reflexen in een noodsituatie.

 

 

Op 5 april zal het alarmeringsplatform BE-Alert getest worden. Er zullen op verschillende plaatsen testboodschappen verstuurd worden, in samenwerking met de betrokken lokale overheden:

  • Bij de testen in Genk, Namen, Opwijk en Sint-Amands wordt, rond 11 uur, in een door de gemeente bepaalde zone, een geschreven of gesproken boodschap uitgestuurd naar de inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert.
  • Bij de testen  in Lochristi, Lokeren, Moerbeke-Waas, Namen en Wachtebeke wordt , rond 11 uur, in een zone afgebakend en bepaald door het Crisiscentrum in samenwerking met de gemeentelijke overheden, een SMS-bericht verstuurd naar de personen die aanwezig zijn binnen de perimeter op het moment van de test.

Om de capaciteit van het systeem te testen, zullen de verschillende tests (zowel naar de ingeschreven als naar de aanwezige personen) gelijktijdig gecoördineerd en uitgevoerd worden.

 

Elektronische sirenes

In het kader van een technische en operationele beleidskeuze, zullen de elektronische sirenes geleidelijk aan afgekoppeld en verwijderd worden om plaats te maken voor de in BE-Alert geïntegreerde moderne en meer efficiënte technologieën.

Op dit moment is het netwerk van elektronische sirenes evenwel nog steeds operationeel in de buurt van de nucleaire sites en Seveso-bedrijven. De gebruikelijke trimestriële tests van het sirenenetwerk zullen dus nog plaatsvinden in 2018, met name op 5 april, maar ook op 5 juli en 4 oktober. Vanaf 2019 zullen er geen test meer plaatsvinden van het sirenenetwerk. 

De sirenes worden regelmatig getest om er zeker van te zijn dat zij zullen werken in een noodsituatie. Er wordt elke dag een stille test uitgevoerd, die niet hoorbaar is met het menselijk oor.

Op het moment van de trimestriële test, zal de sirene een alarmsignaal uitzenden. Het gaat om een gemoduleerde scherpe toon die herhaald wordt na een korte onderbreking. Na dit signaal weerklinkt de gesproken boodschap ‘Proefsignaal’. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald.

 

Hoe reageren in een noodgeval?

Als je een sirene hoort, is de juiste reflex naar binnen te gaan of binnen te blijven en de aanbevelingen van de overheid te volgen, meer bepaald via de media.

Op ons youtubekanaal kan je de animatiefilm terugvinden waarin uitgelegd wordt hoe je moet handelen in een noodsituatie.

 

Informeren

De betrokken burgers kunnen hun opmerkingen sturen naar be-alert@ibz.fgov.be.

Het technisch resultaat van de test zal op 5 april in de namiddag beschikbaar zijn op de website van het Crisiscentrum.