Legislation

12.09.2019
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Location United States See map: Google Maps US Openbare Veiligheid Arrêté royal Koninklijk besluit van 2 december 2011 betreffende de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer. De update van dit KB vind je via deze link.   Download do ...
23.03.2020
Location United States See map: Google Maps US Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.  Download document ...
24.03.2020
Crisisbeheer
Crisisbeheer Location United States See map: Google Maps US Aanvulling op het MB van 23/03/2020 rond de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.  Download document ...
23.03.2020
Crisisbeheer
Crisisbeheer Location United States See map: Google Maps US Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.  Download document ...
03.04.2020
Crisisbeheer
Arrêté ministériel
Location United States See map: Google Maps US Crisisbeheer Arrêté ministériel Velenging van de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 te beperken t.e.m. 19 april 2020.  Download document ...
08.04.2020
Crisisbeheer
Arrêté royal
Location United States See map: Google Maps US Crisisbeheer Arrêté royal 6 APRIL 2020. — Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door ...
17.04.2020
Crisisbeheer
Arrêté ministériel
Location United States See map: Google Maps US Crisisbeheer Arrêté ministériel Velenging van de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 te beperken t.e.m. 3 mei 2020.  ...
30.04.2020
Crisisbeheer
Arrêté ministériel
Location United States See map: Google Maps US Crisisbeheer Arrêté ministériel Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperke ...
10.05.2020
Crisisbeheer
Arrêté ministériel
Location United States See map: Google Maps US Crisisbeheer Arrêté ministériel Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperke ...
15.05.2020
Crisisbeheer
Arrêté ministériel
Location United States See map: Google Maps US Crisisbeheer Arrêté ministériel 15 MEI 2020. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVI ...

Pagina's