Legislation

27.02.2006
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Openbare Veiligheid Arrêté royal Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer ar_comitesureteferr_26012006.pdf ...
16.08.1971
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Openbare Veiligheid Arrêté royal Koninklijk Besluit van 20 juli 1971 betreffende de oprichting van een Nationaal Comité voor de Veiligheid der Burgerlijke Luchtvaart en van plaatselijke comités voor de veiligheid der luchthavens ar_comitesureteaerienne_20 ...
29.03.2009
Noodplanning
Circulaire ministérielle
Noodplanning Circulaire ministérielle Deze omzendbrief heeft tot doel: de bepalingen en principes uit te werken met betrekking tot de disciplines vermeld in het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen (Belgisch S ...
29.03.2009
Noodplanning
Circulaire ministérielle
Noodplanning Circulaire ministérielle Deze omzendbrief legt de goedkeuringsprocedure en de goedkeuringscriteria vast. Op die manier wordt een uniforme behandeling van de verschillende provinciale plannen gewaarborgd. cm-mo_npu-3_30_03_2009_approbation-goe ...
29.03.2009
Noodplanning
Circulaire ministérielle
Noodplanning Circulaire ministérielle Met deze omzendbrief wil ik u een structuur ter beschikking stellen voor uw algemeen nood- en interventieplan (ANIP). Deze structuur wordt voorafgegaan door een beschrijvend gedeelte dat de algemene principes van de n ...
25.10.2006
Noodplanning
Circulaire ministérielle
Noodplanning Circulaire ministérielle In deze omzendbrief wordt meer uitleg gegeven bij de bepalingen en de principes vervat in het Koninklijk besluit van 16 februari (Belgisch Staatsblad van 15 maart 2006) betreffende de nood- en interventieplannen. cm-m ...
27.06.2019
Noodplanning
Noodplanning Location United States See map: Google Maps US Koninklijk besluit van 27 juni 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinci ...
06.03.2018
Noodplanning
Noodplanning Location United States See map: Google Maps US Noodplan als sluitstuk van uitgebreide preventie Elke uitbater van een nucleaire installatie moet er voor instaan dat haar installatie zo veilig mogelijk is. Er zijn heel strenge veiligheidsvoors ...
28.07.2017
Openbare Veiligheid
Openbare Veiligheid Location United States See map: Google Maps US Tijdens festivals of sportcompetities bijvoorbeeld, willen de organisatoren steeds meer gebruik maken van drones om luchtfoto's te nemen van hun grote evenement. De Minister van Veili ...

Pagina's