Legislation

23.07.2003
Crisisbeheer
Arrêté royal
Crisisbeheer Arrêté royal Koninklijk besluit tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team) ar_bfast_24072 ...
27.11.1997
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Openbare Veiligheid Arrêté royal Koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben. Gecoördineerde ver ...
27.02.2006
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Openbare Veiligheid Arrêté royal Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer ar_comitesureteferr_26012006.pdf ...
16.08.1971
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Openbare Veiligheid Arrêté royal Koninklijk Besluit van 20 juli 1971 betreffende de oprichting van een Nationaal Comité voor de Veiligheid der Burgerlijke Luchtvaart en van plaatselijke comités voor de veiligheid der luchthavens ar_comitesureteaerienne_20 ...
29.03.2009
Noodplanning
Circulaire ministérielle
Noodplanning Circulaire ministérielle Deze omzendbrief heeft tot doel: de bepalingen en principes uit te werken met betrekking tot de disciplines vermeld in het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen (Belgisch S ...
29.03.2009
Noodplanning
Circulaire ministérielle
Noodplanning Circulaire ministérielle Deze omzendbrief legt de goedkeuringsprocedure en de goedkeuringscriteria vast. Op die manier wordt een uniforme behandeling van de verschillende provinciale plannen gewaarborgd. cm-mo_npu-3_30_03_2009_approbation-goe ...
29.03.2009
Noodplanning
Circulaire ministérielle
Noodplanning Circulaire ministérielle Met deze omzendbrief wil ik u een structuur ter beschikking stellen voor uw algemeen nood- en interventieplan (ANIP). Deze structuur wordt voorafgegaan door een beschrijvend gedeelte dat de algemene principes van de n ...
25.10.2006
Noodplanning
Circulaire ministérielle
Noodplanning Circulaire ministérielle In deze omzendbrief wordt meer uitleg gegeven bij de bepalingen en de principes vervat in het Koninklijk besluit van 16 februari (Belgisch Staatsblad van 15 maart 2006) betreffende de nood- en interventieplannen. cm-m ...
15.02.2006
Noodplanning
Arrêté royal
Noodplanning Arrêté royal De Algemene Directie Crisiscentrum heeft o.a. als opdracht de organisatie van de noodplanning. Ze streeft daarbij naar een geharmoniseerde en multidisciplinaire benadering ervan, en dit op alle niveaus. Het Koninklijk Besluit van ...
27.06.2019
Noodplanning
Noodplanning Location United States See map: Google Maps US Koninklijk besluit van 27 juni 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinci ...

Pagina's