Legislation

17.06.2002
Openbare Veiligheid
  2002-06-14_mfo3_nl.pdf ...
26.01.2003
Openbare Veiligheid
Circulaire ministérielle
bescherming van personen en roerende en onroerende goederen.   2002-12-23_mfo5_nl.pdf ...
28.02.2009
Openbare Veiligheid
Circulaire ministérielle
Openbare Veiligheid Circulaire ministérielle Tussen mei en juli 2007 zijn de brandweer en de Civiele Bescherming meermaals tussengekomen op het verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken om nesten uit te roeien van de eikenprocessierups, voornamelijk ...
23.08.2005
Openbare Veiligheid
Circulaire ministérielle
en onder welomschreven voorwaarden. 2005-08-24_oop39_nl.pdf ...
13.08.2002
Openbare Veiligheid
Circulaire ministérielle
en die op de autosnelwegen plaatsvinden. 2002-07-18_circ_nl.pdf ...
13.12.2002
Openbare Veiligheid
Circulaire ministérielle
2002-09-10_circ_oop-37_nl.pdf ...
10.05.2006
Openbare Veiligheid
Circulaire ministérielle
Openbare Veiligheid Circulaire ministérielle De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit en Vervoer publiceerden in het Belgisch Staatsblaad van 11 mei 2006 een aangepaste omzendbrief over de veiligheid bij autosportwedstrijden op de ...
20.02.2003
Openbare Veiligheid
Arrêté ministériel
Openbare Veiligheid Arrêté ministériel Koninklijk besluit tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en-situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen. ar-kb_phase_federale-federale_fase_31012003.pdf ...
23.07.2003
Crisisbeheer
Arrêté royal
Crisisbeheer Arrêté royal Koninklijk besluit tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team) ar_bfast_24072 ...
27.11.1997
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Openbare Veiligheid Arrêté royal Koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben. Gecoördineerde ver ...

Pagina's