Legislation

29.03.2013
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Emplacement États-Unis See map: Google Maps US Openbare Veiligheid Arrêté royal Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 13, 24 en 25 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en bescherming van de kritieke infrastructuren voor de se ...
19.02.2014
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Emplacement États-Unis See map: Google Maps US Openbare Veiligheid Arrêté royal Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren in de deelsector havens kb_29_ja ...
27.05.2014
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Emplacement États-Unis See map: Google Maps US Openbare Veiligheid Arrêté royal Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 december 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke in ...
11.12.2014
Openbare Veiligheid
Openbare Veiligheid Emplacement États-Unis See map: Google Maps US VERORDENING (EU) Nr. 1285/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december 2013 betreffende de uitvoering en exploitatie van de Europese satellietnavigatiesystemen en tot intrekk ...
28.01.2015
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Emplacement États-Unis See map: Google Maps US Openbare Veiligheid Arrêté royal De Raad bepaalt het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid, verzekert zijn coördinatie en bepaalt de prioriteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Raad is ...
02.06.2015
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Emplacement États-Unis See map: Google Maps US Openbare Veiligheid Arrêté royal Het Strategisch Comité is ermee belast elk voorstel te onderzoeken in het kader van het door de Nationale Veiligheidsraad te bepalen inlichtingen- en veiligheidsbeleid, alsook ...
19.02.2016
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Openbare Veiligheid Emplacement États-Unis See map: Google Maps US Arrêté royal ar_19022016.pdf ...
15.01.1964
Crisisbeheer
Loi
Crisisbeheer Loi Wet betreffende de civiele bescherming 1963-12-31_civiele_bescherming.pdf ...
30.11.2006
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Openbare Veiligheid Arrêté royal Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging   ar_ocam_2006.pdf ...
19.07.2006
Openbare Veiligheid
Loi
Openbare Veiligheid Loi Het Crisiscentrum neemt maatregelen op basis van een evaluatie van de dreiging. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) is bij de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, belast met de evaluatie va ...

Pagina's