MIN RICHT MFO5 23/12/2002 - Beschermingsopdrachten van federale aard door lokale politie

Openbare Veiligheid
Circulaire ministérielle

Ministeriële richtlijn MFO-5 houdende de opdrachten van federale aard uit te oefenen door de lokale politie, wat betreft de opdrachten van bijzondere bescherming van personen en roerende en onroerende goederen.