MIN RICHT MFO3 14/06/2002 - Informatiebeheer gerechtelijke en bestuurlijke politie

Openbare Veiligheid

Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie.