MIN OMZ OOP39 24/08/2005 - Private veiligheid rond internationale instellingen

Openbare Veiligheid
Circulaire ministérielle

De ministeriële omzendbrief OOP 39, ondertekend door de Minister van Binnenlandse Zaken op 24 augustus 2005, betreft de private veiligheid rondom de gebouwen van de internationale instellingen en diplomatieke gebouwen.

Concreet laat deze omzendbrief toe aan de internationale instellingen en de ambassades die het wensen beroep te doen op bewakingsfirma's voor de uitoefening van een aantal bewakingsopdrachten op de openbare weg, grenzend aan hun gebouw en onder welomschreven voorwaarden.