MIN OMZ OOP25 01/04/2006 - Autorally's op de openbare weg

Openbare Veiligheid
Circulaire ministérielle

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit en Vervoer publiceerden in het Belgisch Staatsblaad van 11 mei 2006 een aangepaste omzendbrief over de veiligheid bij autosportwedstrijden op de openbare weg. Daarmee concretiseren ze de bestaande reglementering om de veiligheid van de toeschouwers en de buurtbewoners te verhogen rekening houdend met de risico's eigen aan deze sport.

De tekst werd opgesteld door het Crisiscentrum in samenwerking met de leden van de rallycommissie. De rallycommissie spant zich in om een partner te zijn, die constant een luisterend oor biedt voor organisatoren, bonden, gezagsdragers en hulpdiensten, om het algemeen veiligheidsniveau te verhogen.

De omzendbrief verduidelijkt en vereenvoudigt enkele punten van de reglementering, en vervangt de bestaande omzendbrieven. De grote lijnen ervan zijn:

  • verhoogde sensibilisering van buurtbewoners en toeschouwers voor de inherente gevaren van rally's
  • de noodzaak om tijdens de hele wedstrijd en tijdens de testritten op het gehele parcours een gelijk veiligheidsniveau te behouden (vb. rondom het parcours wordt een veiligheidszone ingesteld die niet toegankelijk is voor het publiek. Dit geldt voortaan ook voor het privé-terrein indien dit binnen de zone valt)
  • doeltreffend beheer van de verschillende verplaatsingen van het publiek, die zich bij een wedstrijd voordoen
  • mogelijkheid van de organisator om de veiligheidsmaatregelen van het veiligheidsplan aan te passen aan de werkelijkheid van het terrein
  • verbetering van de kwaliteit van de algemene omkadering van wedstrijden door stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs