MIN OMZ NPU3 30/03/2009 - De goedkeuring van de provinciale nood- en interventieplannen

Noodplanning
Circulaire ministérielle

Deze omzendbrief legt de goedkeuringsprocedure en de goedkeuringscriteria vast. Op die manier wordt een uniforme behandeling van de verschillende provinciale plannen gewaarborgd.