MIN OMZ NPU1 26/10/2006 - Nood- en interventieplannen

Noodplanning
Circulaire ministérielle

In deze omzendbrief wordt meer uitleg gegeven bij de bepalingen en de principes vervat in het Koninklijk besluit van 16 februari (Belgisch Staatsblad van 15 maart 2006) betreffende de nood- en interventieplannen.