MIN OMZ 18/07/2002 - Openbare orde op autosnelwegen

Openbare Veiligheid
Circulaire ministérielle

Gebeurtenissen die met de openbare orde samenhangen en die op de autosnelwegen plaatsvinden.