MB 22/04/2003 -Geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus

Openbare Veiligheid
Arrêté ministériel

Ministerieel besluit tot bepaling van de administratieve behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.