KB 28/11/1997 - Reglementering voor sportcompetities van auto's op de openbare weg

Openbare Veiligheid
Arrêté royal

Koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben.

Gecoördineerde versie van het KB 28/11/1997 (BS 05/12/1997) en het KB 28/03/2003 (BS 15/05/2003).