KB 28.02.2003 - Belgian First Aid and Support Team (B-FAST)

Crisisbeheer

B-F.A.S.T. beschikt over een detachement dat de leden van de openbare hulpdiensten groepeert en dat georganiseerd wordt door een coördinatiecel.

De Minister tot wiens bevoegdheden Binnenlandse Zaken behoren, bepaalt de samenstelling en de werking van de coördinatiecel en van het detachement.