KB 28/02/2003 - Belgian First aid and Support Team

Crisisbeheer
Arrêté royal

Koninklijk besluit tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team)