KB 27/05/2014 - Koninklijk besluit tot uitvoering in de sector elektronische communicatie van artikel 13 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren

Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 december 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren wordt gedeeltelijk omgezet door de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.