KB 26/01/2006 - Oprichting van Federaal Comité voor de Beveiliging van spoorwegvervoer

Openbare Veiligheid
Arrêté royal

Koninklijk besluit tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer