KB 2/06/2015 - Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

Openbare Veiligheid
Arrêté royal

Het Strategisch Comité is ermee belast elk voorstel te onderzoeken in het kader van het door de Nationale Veiligheidsraad te bepalen inlichtingen- en veiligheidsbeleid, alsook de voorstellen van beslissing om aan de Nationale Veiligheidsraad voor te leggen. Het wordt er eveneens mee belast toe te zien op de gecoördineerde uitvoering van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

 

Het Coördinatiecomité wordt ermee belast om aan de Nationale Veiligheidsraad gecoördineerde voorstellen voor te leggen aangaande :

·         het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid,

·         de coördinatie van de strijd tegen de financiering van het terrorisme en van de verspreiding van massavernietigingswapens, en

·         het beleid inzake de bescherming van gevoelige informatie.

 

Het moet eveneens actieplannen ontwikkelen voor elke door de Nationale Veiligheidsraad bepaalde prioriteit en deze opvolgen of nieuwe prioriteiten voorstellen, de efficiënte samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bevorderen en de gecoördineerde uitvoering van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verzekeren.