KB 20/06/1971 - Oprichting Nationaal Comité voor de Veiligheid van de Luchtvaart

Openbare Veiligheid
Arrêté royal

Koninklijk Besluit van 20 juli 1971 betreffende de oprichting van een Nationaal Comité voor de Veiligheid der Burgerlijke Luchtvaart en van plaatselijke comités voor de veiligheid der luchthavens