KB 16/02/2006 - Nood- en interventieplannen

Noodplanning
Arrêté royal

De Algemene Directie Crisiscentrum heeft o.a. als opdracht de organisatie van de noodplanning. Ze streeft daarbij naar een geharmoniseerde en multidisciplinaire benadering ervan, en dit op alle niveaus.

Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2006 ) is een stap vooruit voor de harmonisering van de terminologie en voor de inhoud van de noodplannen.

Dit Koninklijk Besluit beoogt onder meer:

  • de principes van de noodplanning te actualiseren
  • de evoluties terzake sinds de Omzendbrief van 11 juli 1990 te integreren in een wettelijke basis, waarin ook de multidisciplinaire benadering en de risicoanalyse zijn opgenomen
  • hulp te bieden aan de Burgemeesters en de Gouverneurs bij hun wettelijke verplichting om een nood- en interventieplan voor hun grondgebied op te stellen.

Met dit KB wordt de noodplanning - en het beheer van een noodsituatie op het moment zelf - in verschillende niveaus onderverdeeld:

  • de gemeentelijke fase, als de omvang van de situatie beheerd kan worden door de Burgemeester
  • de provinciale fase, wanneer het beheer van de situatie door de Gouverneur van de betrokken provincie moet gebeuren
  • de federale fase, wanneer de noodsituatie beheer op nationaal vlak door de Minister van Binnenlandse Zaken vereist - in het Koninklijk Besluit van 31 januari 2003 staan de criteria hiervoor opgesomd