18 OKTOBER 2020. — Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken

Crisisbeheer

Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te
beperken