Legislation

09.12.2012
Noodplanning
Arrêté ministériel
Noodplanning Arrêté ministériel De bevolking kan zich reeds informeren over het seveso-risico en de aanbevelingen bij een eventueel ongeval via de website www.seveso.be. De betrokken bevolking heeft ook de mogelijkheid om kennis te nemen van de noodplanne ...
21.04.2003
Openbare Veiligheid
Arrêté ministériel
Openbare Veiligheid Arrêté ministériel Ministerieel besluit tot bepaling van de administratieve behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee ...
17.04.1988
Arrêté royal
Regering ar_cgccr_18_avril_1988_fr-nl.pdf ...
12.05.2003
Openbare Veiligheid
Arrêté royal
Openbare Veiligheid Arrêté royal Koninklijk besluit tot oprichting van een structuur kustwacht ar_gardecotiere_13052003.pdf ...
13.09.1991
Noodplanning
Arrêté royal
Noodplanning.   ar-kb-ispu_29_juillet_1991_fr-nl.pdf ...
28.02.2012
Noodplanning
Arrêté royal
  ar_5_dec_2011_modifiant_lar_ispu_fr-nl_0.pdf ...
15.06.2001
Noodplanning
Loi
Noodplanning Loi Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken Links:  Samenwerkingsakkoord ...
17.11.2013
Noodplanning
Loi
Noodplanning Loi Links:  Wet betreffende de civiele veiligheid. ...
28.02.2003
Crisisbeheer
Crisisbeheer Emplacement États-Unis See map: Google Maps US B-F.A.S.T. beschikt over een detachement dat de leden van de openbare hulpdiensten groepeert en dat georganiseerd wordt door een coördinatiecel. De Minister tot wiens bevoegdheden Binnenlandse Za ...
25.04.2005
Noodplanning
Noodplanning Emplacement États-Unis See map: Google Maps US Enkele scheepsrampen in het watergebied van de Belgische Staat en in volle zee, hebben de diverse betrokken overheidsinstanties alert gemaakt voor eventuele nieuwe rampen waarbij: vaartuigen met ...

Pagina's